Over deze website

Op deze website kunt u uw praktijk(en) aanmelden voor contractering met gemeenten in de regio's Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland. U kunt generalistische Basis GGZ, gespecialiseerde GGZ of Dyslexie contracteren (dus niet de huidige AWBZ zorg). U kunt tot 20 december 2014 een contract afsluiten. Meer informatie over de procedure en de speerpunten voor zorginkoop leest u in de documenten:

Per praktijk kan één contract worden afgesloten en per AGB-praktijkcode kunt u de contracteringsprocedure één keer doorlopen. Daarom is het bij groepspraktijken belangrijk dat u bevoegd bent om namens de groepspraktijk een contract af te sluiten.

De betrokken gemeenten hanteren voor dyslexie 83% van de NZa tarieven 2014 en voor jeugd-ggz 85% van de NZa tarieven 2015.

Contractering houdt in dat de gemeenten bij u hulp kunnen inkopen. Het contract is dus geen garantie voor daadwerkelijke inkoop

Contracteringsprocedure

De contracteringsprocedure bestaat uit twee sessies en een aantal stappen:

  1. Begin eerste sessie: invullen van persoonlijke en praktijkgegevens.
  2. Aangeven welke zorg (generalistische Basis GGZ, gespecialiseerde GGZ of Dyslexie) u wilt contracteren en in welke gemeente(n).
  3. Selectiecriteria.
  4. Controle van de door u ingevulde gegevens.
  5. De beslissing of u wel of niet wordt gecontracteerd. Als u niet wordt gecontracteerd, wordt u ook uitgelegd wat daar de reden voor is.
  6. Lezen en accorderen van de voorwaarden.
  7. Controle via de e-mail, uw mobiele telefoonnummer en per post. Hier stopt uw eerste sessie. Nadat u een brief heeft ontvangen met een code, begint u aan de tweede sessie.
  8. Tweede sessie: lezen, accorderen en ondertekenen van het contract en de bewerkersovereenkomst. In de bewerkersovereenkomst is geregeld hoe met privacygegevens dient worden om te gaan.

Verklaring omtrent het gedrag

Een VOG-verklaring is voor alle hoofdbehandelaren vereist en het ontbreken daarvan is een ontbindende voorwaarde. Indien, u reeds in het bezit bent van een geldige VOG verklaring, niet ouder dan drie jaar, wilt u dan controleren of het doel en het screningsprofiel overeenkomen met de VOG aanvraag? Deze is hier te downloaden.. U kunt dit document openen met Adobe Reader.

Bij het getekende contract en de bewerkersovereenkomst, die de gemeente naar u op zal sturen, vindt u een aanvraagformulier VOG. Daarvan is het opdrachtgeverdeel al ingevuld en getekend. U vult zelf uw deel in. Vervolgens gaat u naar de gemeente waar u woonachtig bent en daar vraagt u met dit formulier een VOG aan. De VOG-verklaring krijgt u na onderzoek door het ministerie van Veiligheid en Justitie, thuisgestuurd. Uw VOG verklaring stuurt u vervolgens aan Stichting Rijk, tav de heer R. Jaspers Focks, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Indien u met meerdere gemeenten binnen deze regio een contract afsluit krijgt u meerdere aanvraagformulieren toegestuurd maar volstaat één VOG-verklaring.

Voordat u begint

Voor de veiligheid bestaat de procedure uit twee sessies. Aan het einde van de eerste sessie krijgt u de melding dat u een brief met een code krijgt toegestuurd. Zodra u deze brief met de code heeft ontvangen, kunt u weer verder met de procedure.

Vanaf het moment dat u begint, heeft u twee uur om het proces tot en met de bevestiging van uw mobiele telefoonnummer te doorlopen. Als die tijd verlopen is, wordt de bewerking afgebroken.

In dit contracteringsproces wordt een aantal gegevens van u gevraagd. Deze zijn hieronder voor u op een rijtje gezet, zodat u ze kunt verzamelen voor u aan het proces begint.

Welke gegevens heeft u nodig?

In dit contracteringsproces worden een aantal gegevens van u gevraagd. Loop de checklist langs om te zorgen dat u alle gegevens bij de hand heeft. Zo zorgt u dat uw contractering soepel kan verlopen.

Uw persoonlijke AGB-code.

De AGB-code van de praktijk.

Uw BIG-nummer(s), als u BIG-geregistreerd bent.

Uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer.
Het is belangrijk dat u tijdens het invullen toegang heeft tot uw e-mail en telefoon, omdat daar een controlebericht naar verstuurd zal worden.

Uw correspondentie- en behandeladressen.

Het telefoonnummer van uw praktijk.

Het KvK-nummer van uw praktijk.

Uw BTW-nummer, als u dit heeft. Vooralsnog is de Jeugdhulp niet BTW-plichtig. In de portal wordt wel naar uw BTW-nummer gevraagd, maar dat is geen verplicht veld. Indien u (nog) geen BTW-nummer heeft, kunt u dit veld overslaan.

Het IBAN-nummer en de tenaamstelling van uw bankrekening.
IBAN bestaat uit 18 tekens; het is uw huidige rekeningnummer voorafgaand door de landcode, een controlegetal, letters die uw bank aanduiden en een aanvulling met nullen. U vindt uw IBAN in de internetomgeving van uw bank, op een recente bankpas of u kunt uw IBAN hier laten uitrekenen.

De website van uw praktijk, als u die heeft.

Als u een persoon heeft die uw clienten kunnen bereiken als uw praktijk gesloten is: naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres van deze persoon.

Begin aanmelding
Begin
Bevestiging AGB
Adressen
Selectiecriteria
Controle
Beslissing
Aanvullende gegevens
Documenten
Bevestigingen
Ondertekening
Ondertekend